Pálinkafőzési tájékoztató

 

TÁJÉKOZTATÓ

a magánfőzött párlat után, az önkormányzati adóhatóság felé
benyújtandó bejelentési kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az önkormányzati adóhatóság felé benyújtandó bejelentési kötelezettség a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezéseiben található.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

  1. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél a bejelentkezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság – pókaszepetki közös önkormányzati hivatal közigazgatási területén élő lakosok esetében, pókaszepetki közös önkormányzati hivatala – jár el. Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (Jöt. 67/A. § (6) bekezdés)

A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadó jegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. Az önkormányzat felé adóbevallási és adófizetési kötelezettsége megszűnt.

A párlatadó jegy darabonként egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlatadó jegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni.

A vámhatóság a párlatadó jegyet annak értéke megtérítése után bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóságnál bejelentett desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A vámhatóság a kiadott párlatadó jegyek mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadó jegy beszerzésekor legalább 5 darab párlatadó jegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlatadó jegyet vásárolhat. Utóbbi szabály egyben azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy, pontosabban egy háztartás által. Ha a magánfőző a megvásárolt párlatadó jegyekkel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadó jegyeket, az utólagos párlatadó jegy beszerzése esetében sem lehet azonban túllépni a 86 literes korlátozást. Ha ténylegesen 86 liternél több párlat keletkezik egy magánfőzőnél egy évben, a vámhatósággal egyeztetett módon köteles a többletet megsemmisíteni.

Felhívjuk a tisztelt Adózók figyelmét, hogy a desztillálóberendezés bejelentési kötelezettsége – melyet továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni – kiegészül a bejelentett adatokban történt változás bejelentési kötelezettségével. Erre a célra pókaszepetki közös önkormányzati hivatalban az önkormányzati jövedéki adó bejelentési nyomtatvány szolgál.

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzési hatásköre azonban a vámhatóságtól – az előállított termék jogszabálysértő értékesítését kivéve – a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kerül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatal honlapjáról a www.pokaszepetkikoh.hu elérhetőségről a tájékoztató anyagaink mellett a helyi rendeleteink, hirdetményeink,  nyomtatványaink is letölthetőek.

Az adótitokra való tekintettel telefonon csak az adókötelezettségekre és az eljárási szabályokra vonatkozó általános tájékoztatás adható, konkrét adózási információkról személyesen lehet érdeklődni.

Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési kötelezettségét időben teljesíti.

Pókaszepetk, 2017. augusztus 03.

 

Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatal

 

Letölthető nyomtatványok:

Pálinkafőzés bejelentési nyomtatvány

Skip to content