Kártevők elleni védekezés

Pókaszepetki Közös Önkormányzati HIVATAL jegyzője

8932 Pókaszepetk Arany János u. 6. Tel.: 0692/584-006

FELHÍVÁS

KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy az utóbbi időszakban nagymértékben elszaporodtak a fertőző betegséget terjesztő, illetve egyéb egészségügyi szempontból káros rágcsálók és rovarok.
A további esetlegesen járványügyi beavatkozás elkerülése érdekében
felhívom
a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és egyéb Ingatlan-használók figyelmét, az egészségügyi ártalmakat előidéző kártevők elleni közös védekezésre.
A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi problémákat előidéző kártevők ellen közegészségügyi-járványügyi okokból, míg gazdasági kártételük miatt gazdasági érdekből védekezni kell.
A védekezés a kártevők elpusztítását, és az ártalom megelőzését jelenti. Lehetőség szerint elsődlegesen a kártétel megelőzésére kell törekedni, de a kár bekövetkeztekor szintén fontos a kártevő teljes felszámolása, mely elpusztításukkal biztosítható.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése alapján a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, miniszteri rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a madarak távoltartásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője rendszeresen gondoskodik. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni kötelesek.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 36. §-a előírja, hogy:
(1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
j) az előző, a)-i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.
(3) A (2) bekezdés h) és i) pontjában felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendők a városok és községek beépített területén fekvő, emberi tartózkodásra alkalmas létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek stb.), az utcák (terek, parkok stb.), valamint az ott található műtárgyak, továbbá – területi elhelyezkedésüktől függetlenül – a járműforgalmat szolgáló létesítmények, a repülőterek, kikötők, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülők, táborok, élelmiszer tárolására szolgáló raktárak, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületeinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt.
(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

A fentiek alapján felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeknek tegyenek eleget, a rágcsálóirtásról a saját tulajdonukban lévő, vagy a használatukban lévő ingatlanokon gondoskodjanak.

Kérem, hogy a méreg használata esetében fokozott óvatossággal járjanak el, hiszen nyári szünidő van; járjanak el kellő figyelemmel, hogy a méreg kisgyermekek közelébe ne kerüljön, továbbá kis háziállatok ne érhessék el azt!

Pókaszepetk, 2017. július 31.
Tisztelettel:

Bucsák Katalin
jegyző

Skip to content