Magyar Falu Program – Gyűrűs

Gyűrűs község Önkormányzata

Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

A beruházásunk célja, hogy élhetőbb településeket tudjunk kialakítani, ahol a lakosság minden, számára szükséges ellátást megtalál magas színvonalon. A településen 2019 nyarán hoztunk létre falugondnoki szolgálatot. Az önkormányzatnak 2019 augusztusában nyílt szűkös anyagi lehetősége, hogy egy 16 éves személygépjárművet vásároljon, amellyel a falugondnoki szolgálatot elláttuk. Jelen támogatás keretén belül új falugondnoki gépjármű került beszerzésre. A projekt megvalósítási helyszíne 8932 Gyűrűs, Ady Endre utca, hrsz. 125. A településen az elmúlt 10 évben felújításra kerültek az önkormányzati tulajdonú épületek (művelődési ház, játszótér, ravatalozó), de a település lakosságát ellátó falugondnoki szolgálatnak nem volt megfelelő gépjárműve. A községben több kisgyermek és időskorú, nehezen mozgó lakos lakik, a gyermekek óvodába hordása, az időskorúak napi ebédellátása, orvoshoz szállítása nehezen volt megoldható a régi gépjárművel.

A projekt keretében környezettudatosság, energiahatékony és költséghatékony beszerzés történt. Egy, az ellátandó falugondnoki szolgálatnak minden tekintetben megfelelő korszerű 9 személyes falubusz beszerzése történt, a támogatás összege 14.589.999,- Ft. A projektet 2020 évben valósítottuk meg.

Az önkormányzat a beszerzett falubusszal a gyerekek óvodába és iskolába szállítását, idősek napi ellátását és még sokféle dolgot végez. Az önkormányzat vállalta, hogy a pályázat keretében a lecserélt, használatra alkalmas gépjárművét térítésmentesen átadja határon túli település magyar közössége számára

A modern falugondnoki szolgálat a komfortot javítja, és jobb életkörülményeket biztosít a lakosságnak. Önkormányzatunk jelen pályázat keretében megvásárolt fejlesztést csak külső anyagi támogatással tudta megvalósítani, de tudjuk, hogy egy fejlesztés csak akkor fenntartható, ha azt követően is hasznot, előnyöket kínál a kedvezményezetteknek, miután az adományozói segítségnyújtás fő része véget ért. Az önkormányzat felelős gazdálkodása biztosítja a fenntartáshoz szükséges forrásokat.

Az önkormányzat a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást, a kötelező nyilvánosság biztosítását az előírt táblák elkészítésével, valamint a honlapon és községi hirdetőtáblákon történt ismertető közzétételével végezte el.

Skip to content