Széchenyi 2020 projektek

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00043

Kedvezményezett neve: Pókaszepetk Község Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 52 619 754 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.29.

A projekt átfogó célja a pókaszepetki orvosi- és fogorvosi rendelő épületeinek energetikai célú felújítása, mivel a 80-as évek elején elkészült épületek állapota a mai energetikai elvárásoktól messze alulmarad. A fejlesztéssel érintett épületek Pókaszepetk, Zrínyi Miklós utca 14.
(hrsz: 326/8) szám alatt találhatóak.

A beruházás célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A fejlesztés egyik lépcsője az épületek hőszigetelésének kivitelezése, homlokzat és tető tekintetében. A nyílászárók cseréje is megtörténik, korszerű, energetikailag megfelelő nyílászárókra. A fűtési rendszerek és a használati meleg-víz ellátás berendezései is megújulnak, napelemes rendszerek telepítése is megtörténik.

A projekt megvalósítása után az épületek korszerű, a mai követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kapnak, a szén-dioxid kibocsátás jelentősen csökken, a rendelők fenntartási költségei szintén jelentősen csökkennek, valamint nem utolsósorban a betegek és a dolgozók komfortérzete is jelentősen javul.

Pókaszepetk Község Önkormányzata
Csatlakozás ASP KÖZPONTHOZ

Pókaszepetk Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, mely során 5.995 153 Ft 100 % os támogatást nyert.

A pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalt Pókaszepetk, Gyűrűs, Kemendollár, Vöckönd és Zalaistvánd települési önkormányzatai hozták létre és az Önkormányzatok feladatellátásának adminisztratív gazdasági és közigazgatási ügyeinek ellátása céljából. A 8 fős szervezet munkájához a kiépített ASP rendszer elengedhetetlen, melynek eléréséhez megfelelő eszközrendszer beszerzését tervezi a székhely település önkormányzat által megvalósított fejlesztés. A közös hivatal a fejlesztés során célul tűzte ki, hogy az ASP rendszer 6 szakrendszerét: iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszert építi be a szolgáltatásai közé. A beszerzésre kerülő 8 számítástechnikai konfiguráció, billentyűzet, egér, monitor, operációs rendszerek és irodai alkalmazás szoftverek mellett elengedhetetlen a nagy teljesítményű nyomtató, fénymásoló, digitalizáló berendezés, a kártyaolvasók a személyi igazolványokhoz, az interaktív UPS, , DIN, a rack szekrény valamint switch. Az ASP hez való csatlakozás előfeltétele a működésfejlesztés és a szabályozási keretek kialakítása, átalakítása, mely a munkafolyamatok szabályozásán, a biztonsági rendszer felállításán és szabályozási rendszer felülvizsgálatán keresztül valósul meg a projekt keretein belül. A fejlesztés eredményeképpen az infokommunkiációs akadálymentesítés, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhet kapcsolódó feltételek kialakítása, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és egyszerűsítése, átláthatóvá tétele, a tesztelés és a működéshez szükséges képzések valósulnak meg a nyilvánosság biztosítása mellett.

projekt befejezése: 2018.02.28.
További információ: Pókaszepetk Község Önkormányzata 8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6. Tel: (92) 584-006, Fax: (92) 584-006

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve: Pókaszepetk Község Önkormányzata

A projekt címe és célja: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A projekt címe: Pókaszepetk, 01021 külterületi út felújítása

A projekt azonosító száma: 1825497390

A támogatási összeg: 27,9 millió Ft Intenzitás 85%

Pókaszepetk Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra, mely során 27.947.351,- Ft támogatást nyert.Pókaszepetk Község Önkormányzata a helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése jogcím alatt a Pókaszepetk, 01021 helyrajzi számú utat újította fel. A kivitelezés során a mezőgazdasági földutat szilárd burkolattal látta el. Az árkok és padkák rendezésre kerültek. A mezőgazdasági utak karbantartása, járhatóvá tétele nagyon fontos feladat az önkormányzat számára.Az út szilárd burkolattal való ellátása a lakosság biztonságos és gyorsabb közlekedését tudja szolgálni. Megvalósulást követően a gazdálkodók földjei minden időjárási körülmények közt elérhetőbbé váltak, valamint a lakóövezetekre kevesebb csapadék kerül az árkok rendbetétele miatt, az érintett területek vízrendezése is megoldódott. Az utak karbantartása hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához és a biztonságos közlekedéshez is.

A projekt rövid összefoglalása: A fejlesztéssel érintett földút kivitelezési munkálatai lezajlottak, a kötelező nyilvánosság biztosításának eleget tettünk.

A projekt befejezése: 2019.06.25.

Skip to content