Iskolakezdési támogatás – Tájékoztatók és kérelem – Gyűrűs

T Á J É K O Z T A T Á S

Iskolakezdési támogatás igényléséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyűrűs Község önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatás, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete alapján iskolakezdési támogatást biztosíthat a településen élő nappali oktatási rend szerinti általános – közép – és felsőfokú (ide tartozik a felsőfokú szakképzés, főiskola és egyetem) iskolai tanulmányokat folytató tanulók részére 25 éves korig, a tanulói jogviszony igazolását követően.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át. (2021. évben 171.000 Ft)

Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértékéről a rendelet alapján a képviselő-testület dönt.

A támogatás igénylése 2021. augusztus 31-ig történhet.

Az igényléseket a Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. E határnapon túl benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A Képviselőtestület a támogatás megítéléséről annak beérkezését követően tárgyév szeptember 30 napjáig dönt.

Az iskolakezdési támogatás a „Kérelem nyomtatvány iskolakezdési támogatáshoz” nyomtatványon igényelhető, mely letölthető a település honlapjáról, www.pokaszepetkikoh.hu, illetve személyesen átvehető a hivatalban. (Kérés esetén a falugondnokokkal kiküldésre kerül.)

Kérem, hogy a kérelemhez az iskolalátogatási igazolást és a jövedelemigazolást csatolni szíveskedjen!

(Tájékoztatom, hogy a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskolába járó gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolást a hivatal megkéri.)

Gyűrűs, 2021. július 29.

Bertalan Tibor    sk.

                    polgármester

Skip to content