Iparűzési adó!Tájékoztató!

2021. január 1-jétől 

az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani 

a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket 

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat.  Így, a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók. 

Jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Pókaszepetk, 2020. december 11.

Szekeresné Kovács Fatime

adóügyi főelőadó

Skip to content