Helyi építési szabályzat módosítása

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Pókaszepetk község Önkormányzata módosítani kívánja a helyi építési szabályzatát az építési helyre vonatkozó szabály pontosítása céljából az Lf-1, Lf-2, Lf-3 és Lf-4 jelű falusias lakóövezetekben. A módosított szabályzat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 60/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozatunknak és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet előírásainak megfelelően megtekinthetők nyomtatott formában a Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Várjuk a Tisztelt lakosság, a település területén székhellyel és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a működésével, vagy tevékenységével a település területét érintő valamennyi civil szervezet, valamint az egyház észrevételeit, javaslatait a tervmódosítással kapcsolatosan.  

A tervezettel kapcsolatos észrevételek közlésére 2020. június 31-ig van mód a Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, postai úton Pókaszepetk község polgármesterének címezve a 8932 Pókaszepetk Arany J. u. 6. szám alatti címre vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@pokaszepetkikoh.hu e-mail címre, Pókaszepetk község polgármesterének címzett e-mail üzenet formájában.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Pókaszepetk, 2020. június 24.

Tóth András

polgármester

Skip to content