Parlagfűmentesítés

Jegyzői felhívás parlagfűmentesítésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén a jegyző és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben, melynek során a közérdekű védekezés keretei között kényszerkaszálás elrendelésére és növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.

Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása érdekében. A parlagfű, a gyomnövények elleni hatékony védekezés valamennyiünk közös érdeke, ezért javaslom az önkéntes és hatékony védekezés határidőben történő elvégzését, mert elmulasztásához súlyos szankciók társulhatnak.

Pókaszepetk, 2018. május 03
Bucsák Katalin
jegyző

 

Skip to content